Blog

Velux fonden donerer 2,5 millioner: Aarhus Universitet skal samarbejde med Street-Lab

Fantastisk!

 

Den Sociokulturelle Landsby og Street-Lab i Hillerød er blevet udpeget som forskningsobjekt. Velux fonden har givet 2.5 million til forskere fra Aarhus Universitet. De næste tre år skal Street-Lab forske og hjælpe Street-Lab med at udvikle vores metoder og praksis.

 

Det skal Hillerød være meget stolte af.

 

Projektet fra Aarhus Universitet sætter fokus på, hvordan inkluderende fællesskabende praksisser kan forebygge marginalisering og overskride aktuelle samfundsmæssige tendenser til etnisk og social polarisering.

 

Projektets mål er at udvikle teori om og metoder til brobygning, fællesskabende praksis og meningsfulde dokumentationsmetoder.

 

Et forskerteam fra både DPU og Aarhus Universitet skal udføre praksisforskning i samarbejde med to forskellige helhedsorienterede forebyggende praksisser.

 

Projekt Street-Lab, som er en del af den Sociokulturelle Landsby, skaber inkluderende grænsefællesskaber. Projektet engagerer børn, unge, deres familier og frivillige i alle aldre i sociokulturelle aktiviteter i Hillerød.

 

Projektet udvikler og udforsker prototyper på helhedsorienterede indsatser. Bl.a. hvordan der bygges bro på tværs af civile samfundsorganisationer og kommunale systemer.

 

”Tanken med programmet er at bidrage til nye løsninger på konkrete samfundsudfordringer ved at stimulere tætte samarbejder, hvor parterne fra praksis og forskning på lige fod bidrager med viden omkring en aktuel problemstilling,” siger Henrik Tronier, programchef for VELUX FONDENs humanvidenskabelige område og uddyber.

 

Vi er en del af initiativet #Densociokulturellelandsby hvor sociale og kulturelle initiativer, frivillige, kommunale og private virksomheder skaber sammen.

 

#SammenerviHillerød

https://veluxfoundations.dk/da/content/nye-samarbejder-mellem-humanvidenskab-og-praksis